Doporučení pro používání a údržbu

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ, UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ Z MASIVU OD FIRMY CZECHDOOR a.s.

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral naše dveře a zárubně a věříme, že vám budou dlouhou dobu sloužit k vaší spokojenosti. Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod ke skladování, bezpečnému užívání a údržbě dveří a zárubní. Po přečtení si návod uschovejte pro případné další použití.

Skladování dveří

Největším nepřítelem výrobků ze dřeva je vlhkost, proto je nezbytně nutné dveře skladovat i následně montovat do prostředí se vzdušnou vlhkostí od 40 do 60%. Pokud bude vlhkost vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace dveří i zárubní. Pokud bude vlhkost nižší, může dřevo sesychat i praskat. Voda může způsobit trvalé poškození výrobku. Dveře i zárubně skladujte pouze v originálních neporušených obalech. Prosklené i rámečkové dveře je nutné skladovat tak, aby nedošlo k poškození lišt a rámečků. Skladujte dveře na rovném podkladě, v opačném případě může dojít k jejich prohnutí. Nejvhodnější skladování je naplocho, nebo postavené na podélné závěsové straně.

Bezpečné užívání dveří a zárubní

Dveře v otevřené poloze nadměrně nezatěžujte zavěšováním se nebo houpáním. Používejte dveře i zárubně jen k určenému účelu. Při otevírání a zavírání dveří používejte kliku, aby nedošlo k poškození protiplechu nebo zámku. Nepoužívejte násilí, manipulujte s dveřmi zlehka. Při otevřených dveřích je třeba dát pozor na působení větru nebo průvanu při větrání – prudké zavření dveří může výrobek poškodit, nebo způsobit úraz. Stejně tak může dojít k nevratnému poškození výrobku při násilném otevírání nebo zavírání. Pozor na nebezpečí zranění ve štěrbině mezi dveřním křídlem a zárubní – zejména děti. Neinstalujte výrobky do prostředí, kde je výskyt chemických nebo jinak agresivních látek, toto může způsobit podstatné zkrácení životnosti nebo znehodnocení výrobku.

Údržba a ošetřování

Aby bylo zajištěno plynulé otvírání a zavírání dveří a další funkce pohyblivých částí kování, je třeba jednou za rok, v případě zvýšeného provozu jednou za půl roku, zkontrolovat, případně dotáhnout povolené části kování, upravit nastavení závěsů dveří i zárubní pokud je to potřeba a mazivem nebo olejem namazat pohyblivé části kování. Mazivo nesmí obsahovat pryskyřice a kyseliny. V případě poškození některé části kování, je třeba ji vyměnit za novou. Všechny zárubně jsou opatřeny gumovým těsněním. V případě jeho poškození, je nutná výměna za nové.

 

Všechny povrchy jsou nenáročné na čištění a snadno se udržují suchým nebo jen mírně navlhčeným hadrem vodou s přídavkem jemného saponátu bez obsahu čpavku nebo jiné desinfekční složky. K odstranění prachu a nečistot je třeba použít hadr z materiálu který nepouští vlákna (bavlněný, lněný nebo jelenice). Okamžitě poté je třeba vytřít dveře i zárubně dosucha.

Pro údržbu dveří i zárubní nesmí být použito organických rozpouštědel, látek na bázi chlóru, louhu či jiných žíravin, přípravků s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivních čistících prostředků nebo jiných látek schopných poškrábat plochy dveří, kartáčů a drátěnek.

 

Věříme, že s našimi výrobky budete spokojeni a při dodržování výše uvedených pokynů vám budou dlouho a bez problému sloužit.

                                                                                            Tým CZECHDOOR a.s.